BodyArt - Den dekorerade människokroppen


Metod


Som gammal målare och illustratör använder jag helst penslar, svampar och andra manuella redskap när jag bemålar mina modeller.

Jag använder som regel vattenlösligt teatersmink, vilket ger god täckning, det torkar fort och kladdar inte av sig särskilt mycket, och är lätt att tvätta av.

Jag målar helst på helnakna modeller, eftersom det ger det bästa resultatet såväl konstnärligt som tekniskt. Det ger dessutom den mest intressanta effekten i ett socialt sammanhang. Dock har jag gjort undantag för vissa tillfälle, då kunden har krävt underkläder.

Calle målar

Det finns två huvudvarianter av uppdragsform, och det ena är att jag målar färdigt modellerna före ett evenemang, så att modellerna bara är där, (då behöver jag också några timmar av föreberedelse och målande, vlket måste läggas in i tidsplaneringen) eller så gör jag själva kroppsmålandet till en show i sig.

Det brukar vara oerhört effektfullt att som åskådare få se själva processen i målandet. Så har jag gjort för Kulturhuset, Rosenthal och Versace, och det var mycket uppskattat.


Färger på bordet


Specifikationer:

Jag ställer vissa krav på dig som kund för att komma och måla.

Jag använder som regel enbart professionella modeller, och kräver å modellernas vägnar då i gengäld ett professionellt tillmötesgånde från kund. Modellerna skall ha bra betalt (enl. överenskommelse med kund), slippa att frysa, och bli respektfullt bemötta.

Om lokalen är kall eller dragig måste det finnas någon värmekälla där modellerna skall vara, som t.ex. infravärme.


Om målandet skall ske offentligt behövs ett podium, eller särskild avgränsad plats för modeller och konstnär (minst 2-3 kvadratmeter), samt ett mindre bord för färger, vatten och penslar.

Det måste finnas ett omklädningsrum till modellerna, och det måste finnas en dusch, gärna försedd med tvål, skrubbvantar, shampoo, handdukar.

För större evenemang kan jag även ordna fram fler konstnärer och fler modeller, och som gammal teaterman, regissör m.m. kan jag även stå för den konstnärliga produktionen och helhetsdesignen av ett evenemang.

Intro | Metod | Galleri | Kunder | Kontakta mig! | Länkar
Index | In English
Body Art